Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Projekt för attraktivt centrum

Under 2022 pågick ett projekt för platsutveckling, handel och service som skulle stärka attraktiviteten i Vännäs centrum.

Vännäs har under pandemin haft en lyckosam utveckling av handel och service och många verksamheter har haft en bra omsättning. Många medborgare har (åter)upptäckt sina lokala butiker och Vännäshandlarna och Vännäs kommun ville ytterligare förstärka denna positiva bild genom ett platsutvecklingsprojekt för centrum.

Genom att skapa en gemensam målbild över vart vi ska ville kommunen bland annat förebygga att lokaler blir tomma inför kommande generationsskiften. Under 2022 arbetade Vännäs kommun med denna fråga tillsammans med företagare, fastighetsägare och samhällsplanerare. I arbetet bjöd kommunen in till en rad workshops och föreläsningar!

Syftet med projektet:

Att på lång sikt skapa en gemensam målbild och strategi för hur centrum ska utvecklas för att bli mer attraktivt. Se över fysisk miljö, stråkutveckling och verksamheters lokalisering. Samt bidra till expansioner och tillväxt, och fylla tomma lokaler. Vi vill också locka fler besökare till Vännäs.

Projektet pågick under hela 2022 med förhoppning om att vi i slutet av året har en gemensam målbild och strategi för hur vi vill att Vännäs centrum ska utvecklas för att bli mer attraktivt. Projektet kommer att ledas av Marlene Hassel och Thomas Kruth från Svenska stadskärnor.

"Platsvandringar"

Projektet har arrangerat ett antal platsvandringar i centrum tillsammans med representanter från flera olika aktörer, handlare, kommunanställda, fastighetsägare, politiker med flera.

Kontakt

Emelie Höglander
Näringslivsutvecklare, turism och handel
Skicka e-post till Emelie

Christin Westman
Näringsilvsutvecklare
Skicka e-post till Christin